Kaski ry:n Turvallisen tilan periaatteet

Kunnioita

Kunnioitamme toisiamme antamalla toisillemme tilaa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Tämä tarkoittaa fyysisen koskemattomuuden ja omien sekä muiden rajojen tunnistamista. 

Emme painosta muita tekemään tai sanomaan mitään, mikä ei tunnu heistä hyvältä tai turvalliselta. Kunnioitamme erilaisuutta ja eriäviä mielipiteitä. Jokaisella meistä on oikeus omiin tunteisiin, ajatuksiin ja mielipiteisiin. Kenenkään ihmisoikeuksia kuitenkaan näiden nojalla ei saa rikkoa. Tämä koskee niin rasistisia, seksistisiä, ikäsyrjiviä kuin muitakin halventavia ilmaisuja. Olettamisen ja yleistämisen sijasta kysymme. 

Välitä

Välitämme itsestämme ja muista. Näytämme tämän pitämällä huolta omasta ja toisten hyvinvoinnista. Teemme vain sen, mikä tuntuu itsestä oikealta. Ryhmäpaine ei kuulu turvalliseen tilaan. Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että kukaan ei jäisi yksin. Emme syrji, vaan otamme kaikki mukaan. Kohtelemme muita, miten haluaisimme itseämme kohdeltavan. 

Ennakoi ja reflektoi

Kuuntelemme muita ja ennakoimme tilanteita välttääksemme konflikteja sekä mielipahaa. Ymmärrämme, että kaikki, mikä on omasta mielestä hauskaa, ei ole välttämättä sitä muiden mielestä. Jos huomaamme toimineemme väärin, osaamme reflektoida ja pyytää anteeksi. Sanojen ja toiminnan tarkoitus ei ole koskaan nolata tai halventaa muita. Muista, että ei tarkoittaa ei. 

Kommunikoi

Emme hyväksy asiatonta tai halventavaa käytöstä. Jos havaitset tai koet tällaista käytöstä, kerro siitä jollekulle. Älä jää yksin, vaan pyydä apua.

Jokaiseen Kaski ry:n tapahtumaan nimetään aina yksi tai useampi häirintäyhdyshenkilö, johon voi olla yhteyksissä tapahtumaan liittyvissä häirintätapauksissa. Myös tapahtumien ulkopuolella kehen tahansa hallituksen jäseneen voi olla yhteydessä näissä asioissa. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella, auttaa ratkaisemaan mahdollinen konfliktitilanne puhumalla ja tarvittaessa ottaa yhteys viranomaisiin. 

Esteettömyys

Toimintamme perustana on pyrkimys siitä, että jokainen voi osallistua. Pyrimme mahdollisimman esteettömään toimintaan ja pitämään huolen, että tila on kaikille sopiva. Tästä syystä käytämme muun muassa viestinnässämme sekä suomea että englantia. Epäkohtien ilmetessä, ole rohkeasti yhteydessä Kaski ry:n hallitukseen. Auta meitä parantamaan toimintaamme ja kehittymään yhdessä.

Taltiointi

Kaski ry ottaa kuvia ja videoita tapahtumissaan sosiaalisen mediansa käyttöön. Kuvat ovat pääasiallisesti niin sanottuja yleiskuvia tapahtumista ja niiden tunnelmasta. Kuvien ei ole tarkoitus kohdistua yksittäisiin henkilöihin, mutta niissä voi näkyä tunnistettavasti esimerkiksi kasvoja. Jos et halua, että sinua kuvataan, ilmoitathan siitä tapahtumakohtaisesti kuvien ottajalle. Tapahtumissa saa myös itse ottaa kuvia ja videoita, mutta varmistathan silloin luvan niiltä, jotka esiintyvät kuvissa.

Noudata ohjeita

Kaski ry:n turvallisen tilan periaatteet ovat yleinen ohjenuora. Erillisissä tapahtumissa voi olla lisäksi omat ohjeensa, jotka tulee ottaa huomioon tapahtumakohtaisesti. 

Osassa Kaski ry:n tapahtumissa nautitaan alkoholia (alkoholi ja tupakkatuotteet ovat ainoat päihteet, mitkä ovat sallittuja Kaski ry:n tapahtumissa). Tapahtumiin osallistuminen ei edellytä alkoholin käyttöä. Alkoholien nauttiminen ei ole koskaan merkittävä osa tapahtumiamme. Sen sijaan tapahtumiemme ja toimintamme tavoitteena on yhteisöllisyyden luominen ja kehittäminen sekä yhdessä oleminen.

Advertisement